Vårdugnad på Velhuset

Mandag 13. mai startet vi styremøtet med en vårdugnad for å gjøre det fint til 17. mai!

Timing er viktig!  Det oppdaget fem av styrets medlemmer da de møtte opp til dugnad - fem minutter etter at det hadde regnet horisontalt...

I sur blåst, men oppholdsvær, gjorde vi unna raking og rydding ute.  Vi fikk dessuten festet skruene på Velhusets stoler, slik at festlige leietakere ikke havner under bordet før de eventuelt selv har skylden...