Styrem√łter 2013

Styremøtene blir holdt følgende datoer:

22. april

13. mai

10. juni

26. august

16. september

21. oktober

18. november

9. desember

Saker til styremøtet sendes jeem@online.no innen 1 uke før hvert møte.