Russebråk i Maridalen

Flere beboere har henvendt seg til Bymiljøetaten og Politiet i forbindelse med russens (v)årlige herjinger i Maridalen

Problemene gjelder i særdeles grad bråk og støy fra russebussene, men ikke minst også forsøplingen aktivitetene medfører.  Særlig Låkeberget og Skar er utsatt.

Bymiljøetaten har i sitt svarbrev sagt de ser alvorlig på forsøplingen, men mener at å stoppe aktivitetene er politiets ansvar.

Beboerne har derfor gitt saken videre til Maridalen vel.  Vi har 11. april 2014 sendt et nytt brev til politiet med spørsmål om hvilke tiltak de har muligheter til å benytte. Brevet kan leses i sin helhet her.