Høringsuttalelse VAV

Her er vår uttalelse.

Saksnr. 18-2014 - Høringsuttalelse VAV fra Maridalen Vel, jan 2015.pdf