Årsmøte 9. februar 2015

Årsmøte 9. februar kl 1900, se linker til dokumenter:

Varsel om årsmøte i Maridalen vel 2015.pdf

Årsmøte Innkalling 2015.pdf

Årsberetning Maridalen Vel 2014.pdf

Årsmøteprotokoll 2015, sign.pdf

 

 

Innkalling med dagsorden blir sendt ut innen 2. februar.

Forslag til saker må være styret ihende innen 26. januar.

Vi ønsker gamle og nye medlemmer vel møtt!