Årsmøte 10. februar 2014

Årsmøtet i Maridalen vel blir avholdt mandag 10. februar kl 1900 på Velhuset.

Varsel blir sendt ut innen 10. januar, og innkalling med dagsorden blir sendt ut innen 3. februar.

Forslag til saker må være styret ihende innen 27. januar.

Vi ønsker gamle og nye medlemmer vel møtt!